Предлагаме пълно счетоводно обслужване, съобразено с нуждите на вашия бизнес, и администриране на заплатите и документацията на вашите служители. 

Изготвяне на счетоводна политика, обработка на документация, водене на текущо счетоводство, годишни отчети, счетоводни консултации винаги, когато имате нужда от тях - екипът ни ви спестява много време и средства. Поемаме и комуникацията с държавната и общинска администрация. Нашите специалисти следят за промени и новости и имат грижата счетоводството и документацията на вашите служители да отговаря на всички законови изисквания.

Нашата работа е да ви помагаме да вършите по-добре вашата
работа и да разширявате бизнеса си.
Свържете се с нас - CITY CONSULT. 

Данъчни консултации

Помагаме ви да се възползвате от възможностите за оптимизиране на данъчната тежест, като  спазваме изискванията на българското законодателство. Съдействаме ви при възникване на данъчни казуси.Намаляваме риска от глоби и лихви за забавени данъчни плащания. 

Ние - екипът на CITY CONSULT - действаме проактивно след като сме се запознали със спецификите на бизнеса ви и с вашите нужди. Реагираме бързо и професионално при спешни ситуации, в които имате нужда от консултация, насока и/или представителство. 

Юридически услуги

Избирайки нас, вие ползвате и услугите на експертен екип от юристи. Така, когато взимате решения за оптимизиране и развитие на вашия бизнес, получавате оценка на правните, данъчни и счетоводни ефекти от тях и преценявате икономическата им ефективност. 

Одит услуги

Независимият финансов одит ви носи няколко основни ползи:

  • убеждава заинтересованите инвеститори или партньори в стабилността на вашия бизнес;
  • помага ви да видите ясно текущата ситуация и ви дава нови идеи за по-ефективно управление;
  • повишава доверието към вашите финансови отчети. 

Одиторите на CITY CONSULT са с професионален опит в различни отрасли. Навременният независим одит и работата с опитен одитор ще ви помогне да разрешите настоящите бизнес проблеми и да предотвратите появата на нови.

Консултантски услуги

За да развивате бизнеса си успешно и без излишни сътресения, ви е нужна добре обмислена стратегия. Ние ви предлагаме помощта си при изготвянето и реализацията й.
 
Анализираме основните показатели на вашия бизнес, като използваме задълбочените познания на нашия екип за финансите, управлението на риска и регулаторната рамка. На базата на получените резултати разработваме план за неговото стратегическо развитие. На ваше разположение сме и за: 

  • консултации при продажби и придобиване на компании и активи; 
  • осигуряване на дългово или капиталово финансиране; 
  • съдействие при разработка на нови проекти. 

Нашата работа е да ви помагаме да вършите по-добре вашата
работа и да разширявате бизнеса си.
Свържете се с нас - CITY CONSULT. 

Публикувани отчети